VẢI ĐA SỢI SDC SLW KIỂM TRA ĐỘ BỀN MÀU

  • Vải SLW Được phát triển bởi SDC Enterprises vào năm 2014.
  • Vải đa sợi SDC SLW kiểm tra độ bền màu có 5 thành phần sợi phổ biến so với SDC DW
Compare
Liên hệ
X