VẢI THỬ NGHIỆM SDCE COTTON DRILL

  • Vải thử nghiệm Cotton Drill được phát triển bởi SDCE với chất liệu Cotton.
  • Vải Cotton Drill được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 105
Compare
Danh mục: , , , , Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Liên hệ
X