THƯỚC KIỂM TRA BÁM DÍNH BGD 503

  • Dụng cụ đo bám dính BGD 503 là loại thước được dùng để kiểm tra độ bám dính của lớp phủ
  • Thước BGD 503 có thể đo độ dày của lớp phủ màng khô lên tới 250um.
Compare
Liên hệ
X