BÁNH XE ĐO ĐỘ DÀY SƠN ƯỚT BGD 532

  • Bánh xe đo độ dày sơn ướt  BGD 532 có ba thang đo với các phạm vi khác nhau.
  • Tất cả các dụng cụ kiểm tra độ dày BGD 532 có độ chính xác 2.5um (±0.0001in)
Compare
Liên hệ
X