DỤNG CỤ KIỂM TRA BÁM DÍNH BEVS 2202

  • Dụng cụ kiểm tra độ bám dính BEVS 2202 được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn:
    • ISO 2409-1992
    • GB/T9286-98
    • BS 3900 E6
    • Và ASTM D3359.
Compare
Liên hệ
X