BÚT THỬ SỨC CĂNG BỀ MẶT ACCU

  • Bút ACCU dùng để  thử sức căng bề mặt của các màng nhựa.
  • Bút đo sức căng ACCU thường được dùng trong phòng thí nghiệm
Compare
Liên hệ
X