BÚT THỬ SỨC CĂNG JUMBO HÃNG ARCOTEST

  • Bút thử sức căng hãng Arcotest được dùng để kiểm tra sức căng bề mặt
  • Ngoài ra Bút Jumbo còn được dùng để thử độ sạch của bề mặt sản phẩm.
Compare
Liên hệ
X