DỤNG CỤ KIỂM TRA THỜI GIAN KHÔ BEVS 1122

  • Dụng cụ kiểm tra thời gian khô được sử dụng để xác định độ thẩm thấu của các chất liệu:
    • Màng sơn, sơn phủ, hệ sơn phủ.
    • Vecni, và các sản phẩm liên quan
Compare
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ
X