DỤNG CỤ KIỂM TRA ĐỘ BỀN UỐN BGD 561

  • Thiết bị được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO 1519, ASTM D 522, DIN 53152, GB/T 6742-2007.
  • Dụng cụ kiểm tra độ bền bao gồm 8 bản lề và môi bản có đường kính trục khác nhau.
Compare
Liên hệ
X