CỐC ĐO ĐỘ NHỚT FORD BEVS 1101

  • Cốc đo độ nhớt Ford BEVS 1101 được thiết kế theo tiêu chuẩn ASTM D1200, D333 và D365.
  • Cốc Ford được sử dụng rộng rãi để kiểm tra độ nhớt của Sơn, mực, sơn mài và các loại chất lỏng khác
Compare
Liên hệ
X